» Disclaimer

Deze website is in het bezit van Reesink United BV, Molenweg 12, 7151 HA Eibergen.
De aangeboden paarden zijn in eigendom van derden.
De teksten, foto’s en videos op deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Reesink United BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Zo bevat deze website verwijzingen naar andere websites, welke niet door Reesink United BV worden onderhouden. Reesink United BV is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het functioneren daarvan. Reesink United BV stelt alles in het werk om misbruik van deze site te voorkomen. Reesink United BV kan echter niet aanprakelijk worden gesteld voor het publiceren of doorsturen van delen van de website door gebruikers van deze website. Voor externe publicaties van informatie afkomstig van deze site is bronvermelding verplicht. Mochten er onjuistheden of onvolkomenheden zijn opgetreden, dan kunt u contact opnemen met Reesink United BV.

deenesfifrnlsv
logo aequor