2020

Algemene dekvoorwaarden

Algemene dek- en betalingsvoorwaarden 2020

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Reesink Horses als opdrachtnemer enerzijds en de eigenaar en/of diens vertegenwoordiger van de te insemineren merrie, opdrachtgever anderzijds, terzake een dekovereenkomst. De verplichting waartoe opdrachtnemer jegens opdrachtgever gehouden is, is een inspanningsverplichting en daarmee geen resultaatverplichting.

Overige begrippen
Merriehouder: De eigenaar van de te insemineren merrie.
Insemineren:
Het (succesvol) bevruchten van de merrie door het inbrengen van sperma van de hengst door een inseminator in de baarmoeder van de merrie.
ICSI:
Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie.
ET:
Embryo Transplantatie.
Gust/guste merrie:
Merrie die niet (direct) drachtig is geworden.
Dekgeld:
Kosten van het gebruik van sperma wat geleverd wordt/is.

 • Wij werken met vers sperma. Als een hengst, om welke reden (shows, ziekte etc.) dan ook, tijdens het dekseizoen niet beschikbaar is op korte termijn bieden wij u, indien mogelijk het gebruik van een andere hengst aan van het desbetreffende station.
 • Wij verzorgen geen merriebegeleiding en inseminatie.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennisgenomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
 • Het dekseizoen start op 1 maart 2020 en eindigt op 31 juli 2020.
 1. Sperma bestellen en verzenden
  1.1 Sperma bestellen kan alle dagen van de week, met uitzondering van de hengsten Filou, Don Nobless en Despacito, vóór 8:30 uur.
  1.2 De hengsten Filou, Don Nobless en Despacito kunnen besteld worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur.
  1.3 Het sperma wordt dezelfde dag geleverd, met uitzondering van de hengsten Filou, Don Nobless en Despacito.
  1.4 Het sperma van de hengsten Filou, Don Nobless en Despacito worden op de volgende dag geleverd.
  1.5 Bij de (eerste keer) bestellen moeten naam en levensnummer van de merrie doorgegeven worden, het volledige adres en contactgegevens van de merriehouder en tevens het afleveradres.
 2. Dekgeld en verdere kosten
  2.1 Bij de eerste bestelling wordt het starttarief (1e tarief) in rekening gebracht, met uitzondering van de hengsten Belissimo, Despacito en Don Nobless. Het tweede tarief (2e tarief) wordt in rekening gebracht na 70 dagen dracht, wanneer er geen gustverklaring is ontvangen.
  2.2
  Het volledige dekgeld van de hengsten Belissimo, Despacito en Don Nobless wordt bij de eerste bestelling in rekening gebracht. Als de merrie niet drachtig is geworden, en wij hebben de gustverklaring ontvangen, krijgt de merriehouder korting op het dekgeld in het volgende dekseizoen. Tegoed is persoon- en hengst gebonden.
  2.3
  Merries die na 15-06-2020 voor het eerst geïnsemineerd zijn met de hengsten Despacito of Don Nobless en niet drachtig zijn, krijgen het volledige dekgeld tegoed in het volgende dekseizoen. Bij duurdere hengsten moet het verschil betaald worden.
  2.4
  Gustverklaringen van louter officieel erkende dierenartsen dienen uiterlijk vóór 1 oktober 2020 bij ons in het bezit te zijn anders vervalt de gustregeling. Let op, het is de plicht van de merriehouder om Reesink Horses te informeren wanneer de merrie niet drachtig is.
  2.5
  Bij elke verzending worden er transportkosten en certificaatkosten in rekening gebracht. De transportkosten vervallen als het sperma zelf wordt afgehaald. Wij berekenen de kosten (dekgeld, verzendkosten, certificaten) rechtstreeks door aan de merriehouder. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
  2.6
  De merriehouder is vanaf het moment van eerste bestelling verplicht de kosten en afdrachten te voldoen. Er kan geen nieuwe bestelling geplaatst worden als er niet betaald is.
  2.7
  Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen zal het factuurbedrag verhoogd mogen worden met de aanmaningskosten, conform de WIK en BIK ingevolge het besluit normering incassokosten en wordt tevens wettelijke (handels-)rente doorbelast vanaf vervaldatum factuur.
  2.8
  Het overdragen van het dekbewijs en de overdracht aan de respectievelijke fokkerijorganisatie vindt alleen plaats als alle kosten zijn voldaan.

 3. Embryotransplantatie en ICSI
  3.1 Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt wordt voor embryotransplantatie of voor ICSI-doeleinden.
  > Het gebruik van sperma voor ICSI of andere reproductieve technologieën is alleen toegestaan op afspraak.
  3.2
  Indien er geen ET embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor de merrie.
  3.3
  Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo's en als er meerdere embryo's uit één inseminatie wordt gespoeld.
  3.4
  De merriehouder dient Reesink Horses vóór 1 oktober 2020 een door officieel erkende dierenarts of ET-center opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal geslaagde embryo(s)/ICSI's per merrie.
  3.5
  Indien de transplantatie van het embryo/ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).

 4. Overig
  4.1 Reesink Horses aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins, anders dan door grove schuld en/of nalatigheid. Reesink Horses aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor te trage of (te) late levering van het bestelde sperma.
  4.2
  De merriehouder heeft ten allen tijde meldingsplicht. Mocht blijken dat er nakomelingen zijn waarvoor geen dekgeld betaald is, heeft Reesink Horses het recht om alsnog betaling te verlangen van het dekgeld en voor elke niet gemelde nakomeling, te vermeerderen met een direct opeisbare boete van €2500 per nakomeling wat niet is aangemeld of geregistreerd bij Reesink Horses.
pijltje-klein-roze-down Created with Sketch.
Cookie instellingen

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technologieën. Met de cookies volgen wij en derden uw internetgedrag op onze site. Hiermee tonen wij advertenties op basis van uw interesse en kunt u informatie delen via sociale media. U kunt uw instellingen altijd wijzigen op de cookiepagina. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Accepteren Afwijzen